specjalista

specjalista
Cena: Brak

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, powielanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, materiałów niejawnych i nośników niejawnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych
prowadzenie postępowań związanych ze zmianą lub zniesieniem klauzuli tajności, zwolnieniem z zachowania w tajemnicy informacji niejawnej oraz odnotowywanie zmiany/zniesienia klauzuli tajności w urządzeniach ewidencyjnych w celu właściwej realizacji wniosków sądu, prokuratury i jednostek/komórek Policji
zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii tajnej, rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów i materiałów niejawnych w celu realizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych
realizowanie czynności związanych z archiwizowaniem dokumentów niejawnych i jawnych będących na stanie kancelarii tajnej w celu przekazania do archiwum
wprowadzanie danych do systemu SWOP w celu uzupełniania bazy danych systemu
przeprowadzanie szkoleń i instruktaży w ramach doskonalenia zawodowego oraz szkoleń dla użytkowników KSI a także przestrzegania zasad zachowania w tajemnicy informacji niejawnych w celu eliminowania błędów oraz wdrażania nowych przepisów
realizowanie czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów i pracowników z posiadanych przez nic dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub oddelegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją w celu sprawowania właściwego nadzoru nad dokumentami i materiałami niejawnymi
zastępowanie w przypadku czasowej nieobecności pracowników kancelarii tajnej w celu zapewnienia ciągłości pracy
Warunki pracy
- praca biurowa, w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godzin
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3 238, 80 zł brutto (mnożnik kwoty bazowej 1,7279)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
właściwa interpretacja przepisów
umiejętność stosowania prawa w praktyce
znajomość KK, KPK
umiejętność obsługi programów specjalistycznych
bardzo dobra organizacja pracy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
kurs szkolenia zawodowego organizowany przez KGP oraz ABW
poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne” , zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w obszarze prowadzenia kancelarii tajnej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu szkolenia zawodowego organizowanego przez KGP oraz ABW
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne” , zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-19
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Data aktualizacji: 2018-01-13
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Wrocław, dolnośląskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: specjalista
Więcej na stronie www: https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/wroclaw/14273327

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 388835

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Magazynier

  LeasingTeam Sp. z o.o. Magazynier Wołów

  Nr ref.: 0015374 Rodzaj pracy: Praca tymczasowa Zakres obowiązków: przygotowanie towaru do transportu; nadzór nad towarem w...

  Dodano: 22.01.2018
 • Senior Tax Accountant

  Hays Poland Sp. z o.o. Senior Tax Accountant Wrocław

  Opis stanowiska: Your new company American sales- marketing company, with SSC located in Wroclaw, which provides telecommunications, energy...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor weterynaryjny

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor wojewódzki

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor wojewódzki Wrocław

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • referendarz statystyk

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referendarz statystyk Wałbrzych

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny we...

  Dodano: 21.01.2018
 • Specjalista ds. marketingu

  PPG Industries Poland Specjalista ds. marketingu Wrocław

  Specjalista ds. marketingu PPG Deco Polska jest liderem na rynku farb i lakierów w Polsce. Nasze marki zajmują wiodące pozycje w swoich...

  Dodano: 20.01.2018

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.