specjalista

specjalista
Cena: Brak

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowywanie rocznych i okresowych planów wydatków budżetowych w rozbiciu na rozdziały, paragrafy i pozycje budżetowe oraz sporządzanie niezbędnych korekt do tych planów
prowadzenie ewidencji finansowej w zakresie przydzielanych dla Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu limitów finansowych oraz realizowanych przez Wydział wydatków, w ujęciu na rozdziały 75401 (CBŚP), 75402 (BSW KGP), 75404 (KWP) i 75405 (KMP i KPP ) oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej analizy
końcowe weryfikowanie dostarczanych dokumentów księgowych (faktur, rachunków, dokumentów obrotu magazynowego, protokołów przyjęcia itp.) pod względem poprawności merytorycznej ich przygotowania w poszczególnych komórkach Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu, do dalszej realizacji finansowej lub wykorzystania służbowego w gospodarce majątkiem
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji w module Środki Trwałe, znajdujących się w obszarze kompetencji Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu
wycena wartości inwentaryzowanych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się w użytkowaniu jednostek garnizonu dolnośląskiego Policji, na podstawie ewidencji głównej Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu
opracowywanie i weryfikowanie dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, analitycznych oraz udzielanych informacji, w celu zapewnienia rzetelności zawartych w nich danych oraz terminowości ich przekazywania (przesyłania)
Warunki pracy
- praca kancelaryjno-biurowa
- praca przy o świetleniu sztucznym i naturalnym
- narzędzia pracy: komputer-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, telefon, fax
- możliwość poruszania się po głównej siedzibie urzędu (budynek wielokondygnacyjny) – winda znajdująca się w budynku ułatwia dostęp do poszczególnych pięter dla osób niepełnosprawnych
- ograniczona możliwość poruszania się w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych – budynek dwukondygnacyjny – brakwindy
- brak toalet przystosowanych dla inwalidów w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,5421 (co stanowi kwotę 2 889,65 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy na stanowisku o charakterze księgowym lub związanym z ewidencją finansową
pozostałe wymagania niezbędne:
obsługa komputera oraz edytorów testu i arkusza kalkulacyjnego typu „Word” i „Excel”
umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia i wnioskowania
komunikatywność, samodyscyplina
prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze finansów publicznych
dostęp do informacji niejawnych
znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych
znajomość zasad gospodarki materiałowej
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych
Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Data aktualizacji: 2018-01-13
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Wrocław, dolnośląskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: specjalista
Więcej na stronie www: https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/wroclaw/14273317

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 388837

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Magazynier

  LeasingTeam Sp. z o.o. Magazynier Wołów

  Nr ref.: 0015374 Rodzaj pracy: Praca tymczasowa Zakres obowiązków: przygotowanie towaru do transportu; nadzór nad towarem w...

  Dodano: 22.01.2018
 • Senior Tax Accountant

  Hays Poland Sp. z o.o. Senior Tax Accountant Wrocław

  Opis stanowiska: Your new company American sales- marketing company, with SSC located in Wroclaw, which provides telecommunications, energy...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor weterynaryjny

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor wojewódzki

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor wojewódzki Wrocław

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • referendarz statystyk

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referendarz statystyk Wałbrzych

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny we...

  Dodano: 21.01.2018
 • Specjalista ds. marketingu

  PPG Industries Poland Specjalista ds. marketingu Wrocław

  Specjalista ds. marketingu PPG Deco Polska jest liderem na rynku farb i lakierów w Polsce. Nasze marki zajmują wiodące pozycje w swoich...

  Dodano: 20.01.2018

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.