starszy inspektor

starszy inspektor
Cena: Brak

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy inspektor
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
dekretowanie i wprowadzanie dowodów księgowych związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych do systemu finansowo-księgowego w celu ujęcia ich w ewidencji księgowej jednostki
uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach księgowych dotyczących środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w systemie finansowo-księgowym celem zapewnienia rzetelnej informacji finansowej
sporządzanie sprawozdania z wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w celu dostarczenia informacji o stopniu wykonania planu wydatków
opracowywanie zasad ewidencji księgowej (polityki rachunkowości) dla poszczególnych projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji wykorzystania tych środków
zakładanie kont w systemie finansowo-księgowym dla poszczególnych projektów w celu właściwego ujęcia w ewidencji księgowej
przygotowywanie dokumentów księgowych do przekazania do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
Warunki pracy
- praca siedząca
- praca wymaga szczególnej koncentracji
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,55 (co stanowi kwotę 2 904,45 zł brutto) O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
znajomość interpretacji dyrektyw Unii europejskiej w zakresie kwalifikowania kosztów
umiejętność pracy w zespole
wysoka kultura osobista
umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Data aktualizacji: 2018-01-13
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Wrocław, dolnośląskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: starszy inspektor
Więcej na stronie www: https://www.infopraca.pl/praca/starszy-inspektor/wroclaw/14273328

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 388834

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Magazynier

  LeasingTeam Sp. z o.o. Magazynier Wołów

  Nr ref.: 0015374 Rodzaj pracy: Praca tymczasowa Zakres obowiązków: przygotowanie towaru do transportu; nadzór nad towarem w...

  Dodano: 22.01.2018
 • Senior Tax Accountant

  Hays Poland Sp. z o.o. Senior Tax Accountant Wrocław

  Opis stanowiska: Your new company American sales- marketing company, with SSC located in Wroclaw, which provides telecommunications, energy...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor weterynaryjny

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor wojewódzki

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor wojewódzki Wrocław

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • referendarz statystyk

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referendarz statystyk Wałbrzych

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny we...

  Dodano: 21.01.2018
 • Specjalista ds. marketingu

  PPG Industries Poland Specjalista ds. marketingu Wrocław

  Specjalista ds. marketingu PPG Deco Polska jest liderem na rynku farb i lakierów w Polsce. Nasze marki zajmują wiodące pozycje w swoich...

  Dodano: 20.01.2018

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.