starszy specjalista

starszy specjalista
Cena: Brak

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy specjalista
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
sprawowanie nadzoru nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w zakresie planowania, rozliczeń i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji
sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym przydzielonych obiektów służbowych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania
przygotowywanie dokumentacji wstępnej inwestycji i remontów (programów funkcjonalno-użytkowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji i innych niezbędnych do zaplanowania i wdrożenia inwestycji i remontów) oraz odbiór, ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji zadania
współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji
Warunki pracy
- praca w siedzibie urzędu, praca w terenie (plac budowy)
- narzędzia pracy: stanowisko komputerowe, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, dalmierz laserowy itp.
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- pomieszczenie biurowe na parterze, toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 2,2111 (co stanowi kwotę 4 143,25 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe profilowane- profil budowlany lub pokrewny
doświadczenie zawodowe/staż pracy
2 lata doświadczenia zawodowego
w przygotowywaniu i realizacji robót budowlanych
pozostałe wymagania niezbędne:
uprawnienia budowlane lub w trakcie procedury uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
znajomość przepisów ustaw Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych
umiejętność stosowania prawa w praktyce
samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych lub w trakcie procedury uzyskiwania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych
Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Data aktualizacji: 2018-01-13
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Wrocław i teren woj. dolnośląskiego, dolnośląskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: starszy specjalista
Więcej na stronie www: https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/wroclaw-i-teren-woj-dolnoslaskiego/14273323

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 388836

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Magazynier

  LeasingTeam Sp. z o.o. Magazynier Wołów

  Nr ref.: 0015374 Rodzaj pracy: Praca tymczasowa Zakres obowiązków: przygotowanie towaru do transportu; nadzór nad towarem w...

  Dodano: 22.01.2018
 • Senior Tax Accountant

  Hays Poland Sp. z o.o. Senior Tax Accountant Wrocław

  Opis stanowiska: Your new company American sales- marketing company, with SSC located in Wroclaw, which provides telecommunications, energy...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor weterynaryjny

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • inspektor wojewódzki

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor wojewódzki Wrocław

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor...

  Dodano: 21.01.2018
 • referendarz statystyk

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna referendarz statystyk Wałbrzych

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny we...

  Dodano: 21.01.2018
 • Specjalista ds. marketingu

  PPG Industries Poland Specjalista ds. marketingu Wrocław

  Specjalista ds. marketingu PPG Deco Polska jest liderem na rynku farb i lakierów w Polsce. Nasze marki zajmują wiodące pozycje w swoich...

  Dodano: 20.01.2018

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.