Wyróżnienie ogłoszenia w serwisie Wroclawiak.pl

Wyróżnij ogłoszenie
Aby wyróżnić ogłoszenie:
  1. Odszukaj swoje ogłoszenie - możesz to zrobić w dziale Twoje ogłoszenia.
  2. Następnie w swoim ogłoszeniu wybierz link "Wyróżnij" - jak na obrazku poniżej.